Instalacje Odgromowe Piorunochrony » Opis

Instalacje odgromowe można podzielić na dwa rodzaje:

  • pasywne-tradycyjne
  • aktywne


Piorunochron aktywny nie będzie przez nas omawiany, ze względu na to, że nie spełnia żadnych polskich norm!

Charakterystyka.

Zwody - górna część instalacji przyjmująca bezpośrednio wyładowania zwana klatką Faradaya. Najczęściej drut stalowy ocynkowany fi8, aluminiowy fi10, aluminiowo magnezowo krzemowy fi8, linki aluminiowe lub miedziane itp. W przypadku dachu niepalnego zwody montuje się 2-5cm nad powierzchnią dachu natomiast w przypadku pokrycia łatwo palnego np. gont drewniany, łupek, słoma 40cm nad powierzchnią dachu.

Przewody odprowadzające - łączą zwody z uziemieniem, przeważnie z tych samych materiałów co na powierzchni dachu. Znajdują się na ścianach budynku, w miejscu łączenia z przewodem uziemiającym znajduje się zacisk probierczy.

Uziomy - metalowe elementy, pogrążone w gruncie mające za zadanie rozproszenie energii z wyładowania. Najczęściej tzw. bednarka taśma metalowa, umieszczona 1m od budynku na głębokości 0,6m.
Można rozróźnić kilka rodzajów uziomów:

  • fundamentowy - na etapie projektu i budowy budynku
  • otokowy - kiedy taśma metalowa opasa cały buynek wokół
  • promieniowy - kiedy bednarka odchodzi prostopadle do osi budynku pd każdego zejścia
  • pionowy szpilkowy - najmniej ingerujący w roboty ziemne, kiedy pogrąża się w gruncie sondy pionowe


Dodatkowo - wszystkie elementy które wystają ponad powierzchnię dachu powinny być podpięte pod zwody. Możliwe jest wykorzystanie elementów sztucznych i naturalnych metalowych do instalacji np. rynny metalowe jako zwody. Metalowe rurociągi o małej oporności jako uziomy.

Polskie normy dopuszczają metalowe pokrycie dachu jako zwody przy grubości 0,5mm, jeżeli pod warstwą blachy nie ma materiałów łatwopalnych natomiast w przypadku silnego wyładowania (np. blachodachówka) miejsca połączeń wzdłużnych i poprzecznych ulegają wypaleniu co wiąże się z wymianą pokrycia dachowego. Pewnym zwodem z blachy jest dach kryty metodą podwójnego rąbka stojącego inaczej na zakładkę o grubości 0,7mm.

Należy pamiętać przy realizacji piorunochronu o zachowaniu wszelkich odległości przy wykonywaniu co normalizują polskie normy.
Wymagane normy: PN-EN62305 część 1,2,3,4,5, PN-IEC61024, PN-EN50164

reasumując...
Piorunochron ma za zadanie odprowadzenie i rozproszenie w jak najkrótszym czasie i odcinku olbrzymiej energii spowodowanej wyładowaniem.

 

MASZ PYTANIA?
skontaktuj się z nami:

wyślij

GALERIA